Original scientific article
Page 37 - 76

Agentivnost subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima vida i sluha

Helena Burić
E-mail: hburic@ffst.hr
Filozofski fakultet Split
Abstract: U ovome radu analizira se semantička uloga subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima iz kognitivnogramatičke perspektive, a prije svega njegova agentivnost. Naime temeljna kategorizacija osjeti...