Original scientific article
Page 185 - 192

Koordinacija i nesložene strukture

Ivo Pranjković
E-mail: ivo.pranjkovic@zg.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0378-3368
Filozofski fakultet Zagreb

Lada Badurina
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4588-9870
Filozofski fakultet Rijeka
Abstract: U prilogu je riječ o prijepornome pitanju ima li pojava koordiniranih struktura na razinama nižim od razine složene rečenice. Unatoč ne tako rijetkim mišljenjima da svaka pojava konjunktora pretpostav...

Preliminary communication
Page 155 - 175

Analiza uporabe veznih sredstava u studentskim prijevodima njemačke bajke Frau Holle

Sanja Cimer Karaica
E-mail: scimer@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-5022-1462
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Maja Glušac
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9134-2115
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Abstract: Vezna su sredstva, između ostalih, jezične jedinice kojima se ostvaruje kohezija, shvaćena kao primarni koncept organizacije teksta, tj. kao semantički koncept kojim se upućuje na značenjske odnose me...

Original scientific article
Page 97 - 116

Additive and Causal Connectives in GFL Argumentative Writing

Manuela Karlak
E-mail: mkarlak@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8782-7876
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ivana Šarić Šokčević
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9250-801X
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Abstract: The main objective of foreign language learning and teaching is the development of communicative language competence. One of its key components is discourse competence which consists of three main ele...