Original scientific article
Page 841 - 865

Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom u hrvatskom, ruskom i njemačkom jeziku

Branka Barčot
E-mail: bbarcot@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9837-4857
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: Predmet su ovoga rada hrvatski, ruski i njemački frazemi s pojedinim metalima kao kompo-nentom. Metali su najrasprostranjenija skupina kemijskih elemenata u prirodi, ali i najraspros-tranjenija vrsta...