Original scientific article
Page 67 - 87

Zatvornički sljedovi u sredini hrvatskih i talijanskih riječi – mogući izvor poteškoća govornika talijanskoga jezika u ovladavanju hrvatskim jezikom

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Ivana Lalli Paćelat
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Abstract: U ovome se radu usporedbom zatvorničkih sljedova potvrđenih u hrvatskome i talijanskome jeziku žele predvidjeti poteškoće u učenju hrvatskoga jezika kod izvornih govornika talijanskoga jezika. Iako su...