Original scientific article
Page 245 - 261

NP–pomicanje i posvojni genitiv

Branko Kuna
E-mail: bkuna@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4436-3749
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Abstract: U članku se raspravlja o mjestu genitiva u izgradnji složenih NP te posebice o odnosu s drugim konkurentnim sintaktičkim sredstvima. U žarištu istraživanja, u kojem su primijenjene neke od modularnih ...

Original scientific article
Page 145 - 167

Skupine imenica + imenica u genitivu i pridjev + imenica u znanstvenome nazivlju

Lana Hudeček
E-mail: lhudecek@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-7781
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Snježana Kereković
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-7781
Sveučilište u Zagrebu

Milica Mihaljević
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-7781
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Abstract: U radu se analiziraju imenske skupine ustrojstva imenica + imenica u genitivu te pridjev + imenica na primjerima znanstvenih naziva različitih područja (osobito tehničkih, a potom i ostalih) u prvome ...