Original scientific article
Page 575 - 616

Konceptualizacija PSIHIČKE NESTABILNOSTI u hrvatskome jeziku

Ivana Čizmar
E-mail: ivanacizmar@yahoo.com
Đakovo
Abstract: Ovaj članak istražuje na koji se način konceptualizira PSIHIČKA NESTABILNOST u hrvatskome jeziku unutar postavki kognitivne lingvistike: metaforom, metonimijom, predodžbenim shemama i kulturnim modeli...