State-of-the-art article
Page 667 - 682

Što se to(čno) skriva iza koncepata transkomunikacije i transkomunikacijskog nastavnog pristupa?

Rea Lujić
E-mail: rlujic@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3867
Sveučilište u Zadru
Abstract: Ovim se radom ukratko predstavlja translanguaging, posljednjih šest godina sve popularniji koncept na području višejezičnosti i višejezičnoga obrazovanja. Obzirom na njegovu dvostruku prirodu, socioli...