State-of-the-art article
Page 211 - 228

Oprimjerenje kognitivne teorije kategorizacije japanskim jezikom

Darko Matovac
E-mail: darko.matovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Abstract: Nakon uvodnog utvrđivanja teorijske razlike između tradicionalnog aristotelovskog i suvremenog kognitivnog poimanja procesa ljudske kategorizacije, te navođenja prednosti kognitivnog pristupa, autor u...