Original scientific article
Page 179 - 205

Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema

Jelena Parizoska
E-mail: jelena.parizoska@ufzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Učiteljski fakultet Zagreb

Marija Omazić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Filozofski fakultet Osijek
Abstract: U ovome se radu analiziraju promjene glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku koji odražavaju sheme dinamike sile. Cilj je na temelju podataka iz računalnih korpusa utvrditi na koje načine sh...