Original scientific article
Page 245 - 261

NP–pomicanje i posvojni genitiv

Branko Kuna
E-mail: bkuna@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4436-3749
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Abstract: U članku se raspravlja o mjestu genitiva u izgradnji složenih NP te posebice o odnosu s drugim konkurentnim sintaktičkim sredstvima. U žarištu istraživanja, u kojem su primijenjene neke od modularnih ...

Original scientific article
Page 247 - 265

Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola

Ivana Brač
E-mail: ibrac@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3660-5285
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Ivana Oraić Rabušić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3660-5285
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Abstract: U radu se govori o instrumentalnim imenskim skupinama i prijedložnim skupinama s instrumentalom koje se pojavljuju uz psihološke glagole. U literaturi se raspravljalo o tome jesu li dopune izražene in...