Original scientific article
Page 279 - 303

Motivacije jezičnih promjena: vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru

Irena Marković
E-mail: imarkov@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3563-9862
University of Zadar
Abstract: U radu se istražuje fenomen paretimologije u odnosu na ostale čimbenike koji dovode do jezičnih promjena. Iz određenog broja primjera govora jadranske obale najveći dio bit će romanske posuđenice. Bud...

Original scientific article
Page 187 - 210

Nazivi za lubenicu, dinju i krastavac i njihove etimologije

Nina Spicijarić Paškvan
E-mail: nspicijaric@hazu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9833-7936
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Abstract: U ovome se radu raspravlja o nazivima za lubenicu (Citrullus lanatus), dinju (Cucumis melo) i krastavac (Cucumis sativus) u hrvatskim obalnim govorima te u govorima pojedinih talijanskih regija. Cilj ...