Original scientific article
Page 539 - 554

Fonološko-morfološke osobenosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća

Boris Kuzmić
E-mail: bkuzmic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
Sveučilište u Zagrebu

Danijela Šivak
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
University of Zagreb
Abstract: U članku autori se bave istraživanjem jezika turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća. Jezična raščlamba provodi se na dvadeset osam tekstova. Posebna se pažnja posvećuje usporedbi jezika s jez...

Original scientific article
Page 47 - 67

Odnos gramatičke norme i jezične prakse u suton kajkavskoga književnog jezika

Bojana Schubert
E-mail: bmarkovi@hazu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1307-4653
Zavod za lingvistička istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Abstract: U radu se govori o odnosu jezične upotrebe kajkavskoga prevoditelja Ivana Krizmanića i jezi-ka (pr)opisana u kajkavskoj gramatici Ignaca Kristijanovića. Oba se autora ubrajaju među posljednje korisnik...