Original scientific article
Page 207 - 235

Utjecaj višejezičnosti vrednovatelja na ljudsku procjenu kvalitete strojnih prijevoda

Sandra Ljubas
E-mail: sljubas@student.unizd.hr
Sveučilište u Zadru
Abstract: U ovom se radu predstavlja istraživanje o utjecaju višejezičnosti vrednovatelja na subjektivnu metodu vrednovanja kvalitete strojnih prijevoda. Subjektivnost ove metode najčešće se očituje u niskim ra...