Vol. 16. No. 2-3 (12.2015)

Original scientific article
Page 149 - 168

English aspectual particles are of two types

Milada Walková
Technical University of Košice
Abstract: The paper presents a corpus-based study of English aspectual particle verbs. The standard view (Brinton 1985) is that particles mark telicity; a more recent account argues that particles are comparati...

Original scientific article
Page 169 - 186

Funktionsverbgefüge als Einheiten im mentalen Lexikon

Mirjana Basarić
Univerza v Mariboru

Teodor Petrič
University of Maribor
Abstract: Funktionsverbgefüge (FVG) sind relativ feste Wortverbindungen. Ähnlich wie bei idiomatischen Phrasemen können wir die Gesamtbedeutung nicht vollständig aus ihren einzelnen Bestandteilen erschließen. I...

Original scientific article
Page 187 - 210

Nazivi za lubenicu, dinju i krastavac i njihove etimologije

Nina Spicijarić Paškvan
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Abstract: U ovome se radu raspravlja o nazivima za lubenicu (Citrullus lanatus), dinju (Cucumis melo) i krastavac (Cucumis sativus) u hrvatskim obalnim govorima te u govorima pojedinih talijanskih regija. Cilj ...

Original scientific article
Page 211 - 225

Second argument realization with verbal nouns in Macedonian: an example of grammatical variability

Liljana Mitkovska
FON University Skopje
Abstract: This paper discusses the variability of realization of the direct argument of nominalized predications in Macedonian constructions. As it is common in other languages, the possessive na-construction i...

Original scientific article
Page 227 - 252

Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole

Zrinka Jelaska
Sveučilište u Zagrebu

Vesna Bjedov
University of Zagreb
Abstract: Govornici hrvatskoga jezika razlikuju se u proizvodnji pojedinih riječi ili gramatičkih kategorija u svojemu idiomu u odnosu na hrvatski standardni jezik. U ovomu će se radu istražiti kako učenici na ...

Original scientific article
Page 253 - 274

Terminological standardization in the social sciences and humanities – the case of Croatian anthropological terminology

Anja Iveković Martinis
Institut za antropološka istraživanja u Zagrebu

Josip Lah
Institute for Anthropological Research, Zagreb

Anita Sujoldžić
Institut za antropološka istraživanja u Zagrebu
Abstract: The paper presents the construction of anthropological terminology in the Croatian language. It focuses, on one hand, on some specific challenges that Croatian, as a “non-dominant language”, is facing...

Original scientific article
Page 275 - 305

Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta: jezični razvoj, utjecaji i ishodi

Nada Županović Filipin
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: U radu se opisuje jezični razvoj dvodijalektalnoga djeteta u prve tri godine života. Djetetov je okolinski govor urbana zagrebačka kajkavština, a majčinski mu je novoštokavski ikavski govor kakvim se ...

Original scientific article
Page 307 - 335

Einfluss verbaler und nonverbaler Reize ausgewählter deutschsprachiger Fernsehwerbespots auf das Hervorrufen positiver und negativer Emotionen

Emira Premrov
Univerza v Mariboru
Abstract: Der Beitrag befasst sich mit der Ermittlung des emotionalen Einflusses verbaler und nonverbaler Elemente ausgewählter deutschsprachiger Fernsehwerbespots. Dazu wurden zehn deutschsprachige Fernsehwerb...

Original scientific article
Page 337 - 356

U potrazi za značenjem: čitak i čitljiv u normi i uporabi

Jakob Patekar
Abstract: U ovome se radu nastoje utvrditi značenja riječi čitak i čitljiv. Naime, norma nije usuglašena što znači prvi, a što drugi pridjev; rječnici daju suprotna značenja pa nije jasno koja se od tih riječi ...

Book review
Page 357 - 364

Rybarczyk, Magdalena. 2015. Demonstratives and possessives with attitude: An intersubjectively-oriented empirical study.

Lidija Šaravanja
Abstract:

Book review
Page 365 - 369

Д. О. Добровольский. 2013. Беседы о немецком слове.

Ludmila Pöppel
Stockholm University
Abstract:

Book review
Page 370 - 372

Omazić, Marija. 2015. Phraseology through the looking glass

Nihada Delibegović Džanić
Univerzitet u Tuzli
Abstract:

Book review
Page 373 - 375

Đergović-Joksimović, Zorica & Halupka-Rešetar, Sabina (eds.). 2014. English studies today: Prospects and perspectives. Selected papers from the second international conference “English language and anglophone literatures today” (ELALT 2)

Mario Brdar
Sveučilište u Osijeku
Abstract: