Original scientific article
Page 337 - 356

U potrazi za značenjem: čitak i čitljiv u normi i uporabi

Jakob Patekar
E-mail: jakob.patekar@outlook.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7371-0087

Jezikoslovlje.16.337.Patekar.pdf [ 0.36 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 2717 times
Abstract: U ovome se radu nastoje utvrditi značenja riječi čitak i čitljiv. Naime, norma nije usuglašena što znači prvi, a što drugi pridjev; rječnici daju suprotna značenja pa nije jasno koja se od tih riječi odnosi na razumljivost i lakoću čitanja teksta, a koja na razumljivost i lakoću čitanja rukopisa i tiska. Takvo se semantičko kolebanje javlja i u uporabi, u tekstovima različitih žanrova. Stoga u radu analiziramo rječnike hrvatskoga jezika od početka 20. stoljeća naovamo kako bismo pratili normativni put promatranih riječi, a odgovore tražimo i u jezičnim savjetnicima. Potom u gramatikama istražujemo sufikse -ak i -ljiv kako bismo ustanovili postoji li razlika u značenju promatranih riječi, te tražimo primjere uporabe u Hrvatskoj jezičnoj riznici i Hrvatskome nacionalnom korpusu kako bismo stekli uvid u to kako korisnici upotrebljavaju riječi čitak i čitljiv u osnovnim i izvedenim oblicima. Na temelju analize korpusa predlažemo proširenje i bolje oblikovanje rječničkih definicija te, zaključno, raspravljamo o pitanju leksikografskoga normiranja koje je otvorilo ovo istraživanje.
Keywords:
čitak, čitljiv, značenje, norma, uzus, analiza korpusa, leksikografija, paronimi,
Article data in other languages: English