Original scientific article
Page 171 - 192

DAS GEHÖRT NICHT VOM TISCH GEWISCHT: RAZMIŠLJANJA O MODALNOM PASIVU I NJEGOVOM MJESTU UNUTAR PASIVNOG POLJA

Petra Szatmári
E-mail: szatmari@fsd.bdtf.hu
Hochschule “Dániel Berzsenyi”, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Szombathely

Jezikoslovlje_1_.03.1-2.171.Szatmari.pdf [ 0.32 MB - German]
Download article
Downloaded 1406 times
Abstract: Polazište je ovog rada opis pasiva kao polja. Pri tome je nužna podjela pasivnog makropolja u mikropolje 1 [ - modalnost] te mikropolje 2 [ + modalnost]. Potom se konstrukcije tipa gehören + particip II podvrgavaju detaljnoj analizi te određuje njihovo mjesto unutar pasivnog polja. Gehören se određuje kao pomoćni glagol za tvorbu pasiva, a koji dovodi do promjene perspektive kod glavnog glagola unutar čijeg valencijskog okvira operira, što je povezano s promjenom predikatnog razreda te odnosa centriranja.
Keywords:
temeljno perspektiviranje, pasivna funkcija, pasivno polje, gramatikalizacija, nastanak pomoćnih glagola, metaforizacija, konstrukcija tipa gehören + particip II (pasivna konstrukcija s glagolom gehören),
Article data in other languages: German