Original scientific article
Page 205 - 224

NE-EPISTEMIČKA MODALNOST ŠIROKOG DOMETA I NJEZIN GRAMATIČKI KONTEKST U RUSKOME I ARMENSKOME JEZIKU

Stella Gevorgyan-Ninness
E-mail: stgev@yahoo.com
Temple University, Philadelphia

Jezikoslovlje_1_.04.2.205.Gevorgyan-Ninnes.pdf [ 0.28 MB - German]
Download article
Downloaded 1371 times
Abstract: U prilogu se analiziraju odnosi između gramatičke kategorije vida i modalnosti širokog dometa. Točna klasifikacija te vrste modalnosti, bilo epistemičkog bilo ne-epistemičkog tipa, od pomoći je u utvrđivanju gramatičkog konteksta povezanog s ovom vrstom modal-nosti, isto kao i pri objašnjavanju aspektualnih odnosa. Ispitivanje izraza za mogućnost u ruskom i armenskom pokazuje da se modalnost širokog dometa najčešće pojavljuje uz svršeni vid, što navodi na zaključak da je riječ o ne-epistemičkoj modalnosti.
Keywords:
svršeni vid, svršenost, nesvršeni vid, nesvršenost, epistemička modalnost, epistemički, ne-epistemička modalnost, ne-epistemički, modalnost širokog dometa, armenski, ruski, hipotetski, modalni glagol, modalni predikativ, modalni pomoćni glagoli, lice,
Article data in other languages: German