Original scientific article
Page 337 - 359

Engleski koordinacijski veznik both…and u akademskom (sociološkom) diskursu i njegovi hrvatski ekvivalenti

Dubravka Kuna
E-mail: dkuna@ffos.hr
Filozofski fakultet Osijek

Ljiljana Šarić
Sveučilište u Oslu

FINAL_jezikoslovlje_23-2-205-227.pdf [ 0.43 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 192 times
Abstract:

U engleskom su jeziku koordinacijski veznici (both…andeither…or, neither…nor i dr.) češći u pisanom nego u razgovornom diskursu, a osobito su uobičajeni u pisanom akademskom diskursu kojem osiguravaju karakterističnu preciznost (Biber i dr. 1999: 85). Ti veznici mogu povezivati fraze i rečenice. U ovom je radu pozornost usmjerena na koordinacijski veznik both … and u engleskom jeziku i njegove ekvivalente u hrvatskom jeziku. Materijal čine sve relevantne konstrukcije iz jednog terminološkog rječnika (The Penguin Dictionary of Sociology). Primjeri iz prakse u nastavi engleskog za akademske potrebe pokazuju da studenti često ne prepoznaju ovaj tip veznika, ili pak da njegov element both interpretiraju kao kvantifikator. Cilj je ovog rada utvrditi kojem tipu sintaktičke jedinice (fraza, rečenica) pripadaju strukture koje veznik both…and povezuje u engleskom jeziku te ih usporediti s njihovim ekvivalentima u hrvatskom jeziku. Također, rad pokušava utvrditi raspon sintaktičkih službi koje tako koordinirane strukture mogu imati. Konačno, ispituje se u kojoj se mjeri hrvatske inačice vezničkog para both…and razlikuju od izvornika, te koje su sintaktičke i semantičke razlike između koordiniranih struktura u engleskom i njihovih hrvatskih prijevodnih inačica.

Keywords:
both...and, koordinacija, akademski diskurs, sintaktička jedinica, sintaktička služba,
Article data in other languages: English