Original scientific article
Page 147 - 163

MODIFIKACIJE IDIOMA U DVOJEZIČNIM RJEČNICIMA IDIOMA

Pavel Dronov
E-mail: nord.dronov@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7533-7420
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences

Jezikoslovlje.12.147.Dronov.pdf [ 0.13 MB - English]
Download article
Downloaded 2384 times
Abstract: Ovaj se članak usredotočava na problem prikazivanja modificiranih idioma u leksikografiji (standardnih i nestandardnih, kontekstualno ovisnih i modifikacija idioma koje se mogu tumačiti i u doslovnom značenju, npr. tip of the large/huge iceberg, die bittere Suppe auslöffeln v. tip of the electoral iceberg, jmdm die finanzielle Suppe auslöffeln). Raspravlja se o nizu pristupa modifikaciji idioma i njihovom prikazivanju u rječnicima, a zatim se predlaže struktura dvojezičnog rječnika idioma koji sadrži podatke o različitim modifikacijama idioma. Najistaknutije obavijesti su objašnjenja o značenju idioma i metafore na kojoj počiva te primjeri najčešćih modifikacija, uključujući i broj njihove porabe odnosno postotnog udjela u jezičnim korpusima. Publikacija koja bi rezultirala bila bi jednako korisna kao priručnik a za studente i kao znanstveni rad komparativnog i kontrastivnog karaktera. Pored toga bi bio zanimljiv i laicima u svojoj jednojezičnoj inačici zbog mnoštva obavijesti o kreativnim i nestandardnim modifikacijama idioma.
Keywords:
idiomi, modifikacija idioma, leksikografija, dvojezični rječnici, korpus,
Article data in other languages: English