Original scientific article
Page 21 - 43

LINGVISTIČKA ANALIZA KNJIŽEVNIH TEKSTOVA NA PRIMJERU ROMANA R.M. RILKEA "AUFZEICHNUNGEN DES MALTE LAURIDS BRIGGE"

Natalja Jourdy
E-mail: natascha.jourdy@laposte.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9195-1220
Collège „Jean Moulin“, Sannois

Jezikoslovlje.10.1.021.Jourdy.pdf [ 0.13 MB - German]
Download article
Downloaded 5185 times
Abstract: U prilogu se lingvistički analizira tekst R.M. Rilkea Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. U prvom se redu razmatraju oblici i tehnike pripovijedanja te status i funkcije pripovjedača. Iz teksta se da zaključiti da je spomenuti tekst suvremen ne samo sadržajno nego i jezično, tj. u cijelom se tekstu progresivno destruira tradicionalne paradigme pripovijedanja: one se povlače pred novim oblicima i tehnikama pripovijedanja (slobodni neupravni govor, unutarnji monolog, tok svijesti, povlačenje pripovijednog autoriteta) koje su naročito pogodne za izražavanje subjektivnosti. Tako se u tekstu istovremeno tematizira i nadilazi „jezična kriza.“ Metodološki gledano, lingvistička analiza dokazuje se kao legitiman smjer u interpretaciji jer omogućava sagledavanje novih dimenzija (književnih tekstova).
Keywords:
lingvistička analiza teksta, pripovjedni oblici, destrukcija tradicionalnih oblika pripovijedanja, tehnike pripovijedanja, slobodni neupravni govor, unutarnji monolog, izražavanje subjektivnosti, status pripovjedača, funkcija pripovjedača, individualni diskurs protagonista, kriza subjekta, jezična kriza, formalna suvremenost teksta,
Article data in other languages: German