Original scientific article
Page 59 - 72

Modifikacija frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku mode

Anita Pavić Pintarić
E-mail: apintari@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5105-9999
Sveučilište u Zadru

Jezikoslovlje.10.1.059.Pavic_Pintaric.pdf [ 0.11 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1559 times
Abstract: Istraživanje provedeno u ovome radu ima za cilj prikazati upotrebu modificiranih frazema u jeziku mode. Moda je (kultura odijevanja) oduvijek bila važna društvena pojava. U skladu s time razvio se i poseban žargon, jezik mode. Jezik mode u ženskim časopisima pokazuje upotrebu različitih jezičnih sredstava kojima treba privući pažnju čitateljica i zainteresirati ih za modne trendove. Frazemi su pogodni za takvu upotrebu, posebno kada su popraćeni slikama koje ističu modifikacije frazema. Ispitivanje provedeno na čitateljicama ženskih časopisa potvrđuje da su kombinacija slike i frazema, posebno krilatica, sredstvo privlačenja pažnje.
Keywords:
modifikacije frazema, jezik mode, hrvatski jezik, njemački jezik,
Article data in other languages: English