Izvorni znanstveni članak
Str. 59 - 72

Modifikacija frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku mode

Anita Pavić Pintarić
E-mail: apintari@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5105-9999
Sveučilište u Zadru

Jezikoslovlje.10.1.059.Pavic_Pintaric.pdf [ 0.11 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1578 puta
Sažetak: Istraživanje provedeno u ovome radu ima za cilj prikazati upotrebu modificiranih frazema u jeziku mode. Moda je (kultura odijevanja) oduvijek bila važna društvena pojava. U skladu s time razvio se i poseban žargon, jezik mode. Jezik mode u ženskim časopisima pokazuje upotrebu različitih jezičnih sredstava kojima treba privući pažnju čitateljica i zainteresirati ih za modne trendove. Frazemi su pogodni za takvu upotrebu, posebno kada su popraćeni slikama koje ističu modifikacije frazema. Ispitivanje provedeno na čitateljicama ženskih časopisa potvrđuje da su kombinacija slike i frazema, posebno krilatica, sredstvo privlačenja pažnje.
Ključne riječi:
modifikacije frazema, jezik mode, hrvatski jezik, njemački jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski