Original scientific article
Page 99 - 129

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

Marija Omazić
E-mail: momazic@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6383-166X
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.03.1-2.099.Omazic.pdf [ 0.36 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 6703 times
Abstract: Istraživanje prezentirano u ovom radu analiza je poredbenih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku. Cilj istraživanja je utvrditi odnose između poredbenih frazema, poredbi, metafora i metonimija, karakteristike i strukturu poredbenih frazema, te identificirati specifična svojstva i tipove poredbenih frazema analizom korpusa engleskih i hrvatskih poredbenih frazema. Posebno se razmatraju primjeri varijacije i modifikacije, leksički sastav i leksički odnosi između poredbenih frazema, neizravno izricanje negacije i intenzifikacija značenja, upotreba i stilska obilježja, te mehanizmi koji ravnaju tvorbom poredbenih frazema.
Keywords:
poredbeni frazem, poredba, metafora, metonimija, varijacije, modifikacije,
Article data in other languages: English