Original scientific article
Page 197 - 226

Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku

Darko Matovac
E-mail: dmatovac@gmail.com
University of Zagreb

Jezikoslovlje.18.0197.Matovac.pdf [ 0.68 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 2075 times
Abstract: U radu se opisuju i analiziraju upotrebe prijedloga mimo u hrvatskom jeziku – jedinog prijedloga prostornog značenja koji se etimološki veže uz glagol. Cilj je rada izložiti na značenje usmjeren opis upotrebe tog prijedloga, a što podrazumijeva opisivanje primarnog prostornog značenja te uočavanje načina na koji je to primarno prostorno značenje motiviralo ostale upotrebe – prostorne i neprostorne. Teorijski pristup rada je kognitivnolingvistički, a izložena analiza te zaključci temelje se na interpretaciji primjera prikupljenih pretraživanjem korpusa. Uz informacije o prijedložnoj upotrebi, rad donosi informacije i o drugim upotrebama prostorne jezične jedinice mimo.
Keywords:
prostorne jezične jedinice, prijedlozi, mimo, hrvatski jezik, značenje,
Article data in other languages: English