Original scientific article
Page 45 - 59

PRAGMATIČKA SVOJSTVA MODIFIKACIJA IDIOMA U JEZIKU REKLAMNIH PORUKA

Mirza Džanić
E-mail: mdzanic@yahoo.com
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli

Jezikoslovlje_1_.08.1.045.Dzanic_5B.pdf [ 0.12 MB - English]
Download article
Downloaded 4781 times
Abstract: Jezik reklamnih poruka u tiskanim medijima obiluje pragmatički motiviranim frazeološkim jedinicama kao što su idiomi, metafore, slogani, izreke, itd. Da bi privukli pažnju čitalaca, oglašivači, koriste pragmatički potencijal frazeoloških jedinica putem presupozicija i implikatura. Rad istražuje pragmatičke aspekte upotrebe modifikacija idioma (kao grupe frazeoloških jedinica) u diskursu reklamnih poruka tiskanih medija.
Keywords:
reklamne poruke, pragmatički principi, frazeologija, modifikacije idioma, presupozicija, implikatura,
Article data in other languages: English