Original scientific article
Page 20 - 34

PRVI OTISNUTI PRIJEVOD BIBLIJE U HRVATA

Loretana Farkaš
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.01.020.Farkas.pdf [ 0.32 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1101 times
Abstract: I prije Katančićeva prijevoda Svetoga pisma postojali su pokušaji djelomičnoga ili pak cjelovitoga prijevoda na hrvatski jezik. Bartol je Kašić 1625. godine preveo Stari i Novi zavjet, a Stjepan Rusić 1750./70. godine Novi zavjet, međutim njihovi su prijevodi ostali u rukopisu, pa je stoga Katančićev prijevod (otisnut 1831. godine u Budimu) prvi cjeloviti otisnuti prijevod u Hrvata. Iako je do sada premalo istican jezični značaj hrvatskoga prvotiska, Katančićev prijevod predstavlja odlučan korak u standardizaciji hrvatskoga jezika.
Keywords:
Article data in other languages: English