Original scientific article
Page 195 - 225

Nekonvencionalno niječno slaganje: ni u hrvatskom, španjolskom i francuskom

Johan van der Auwera
E-mail: johan.vanderauwera@uantwerpen.be
University of Antwerp

1_22.2._van_der_Auwera_FINAL.pdf [ 0.41 MB - English]
Download article
Downloaded 272 times
Abstract: U ovom radu razmatra se međudjelovanje vezivne negacije (poput primjerice ‘neither ... nor’ u engleskom jeziku) i niječnog slaganja, što je pitanje koje dosad u literaturi nije bilo dovoljno obrađeno. Promatraju se neki jezici u kojima se provodi niječno slaganje, točnije hrvatski, španjolski i francuski. Spomenuta se pojava promatra iz sinkronijske perspektive, a podaci su prikupljeni iz postojećih opisa i temelje se na prosudbama izvornih govornika. U radu su opisane brojne idiosinkratičnosti niječnog slaganja u tri promatrana jezika, ali se ukazuje i na neke međusobne sličnosti.
Keywords:
vezivna negacija, niječno slaganje, niječna neodređenost, širenje negacije,
Article data in other languages: English