Original scientific article
Page 229 - 248

STRATEGIJE PISANJA PRI ZAJEDNIČKOME SASTAVLJANJU TEKSTOVA NA MATERINSKOME I STRANOME JEZIKU (SLOVENSKI/NJEMAČKI)

Doris Mlakar Gračner
E-mail: doris.gracner.mlakar@volja.net
Faculty of Philosophy, University of Maribor

Jezikoslovlje.12.229.Mlakar_Gracner.pdf [ 0.13 MB - German]
Download article
Downloaded 1305 times
Abstract: U ovome se čanku na temelju analize tekstova, procesa produkcije teksta i standardiziranih intervjua istražuju strategije pisanja studenata germanistike u Sloveniji pri zajedničkome sastavljanju tekstova na njihovome materinskom jeziku, slovenskome, te na njemačkome kao stranome jeziku. U središtu zanimanja je pitanje u kojemu omjeru postoje sličnosti, odnosno razlike između strategija pisanja na materinskome jeziku (slovenskome) te na njemačkome kao stranome jeziku. Budući da se pisanje sastoji od više djelomičnih procesa, u ovome se članku strategije pisanja sukladno tome točnije specificiraju. Ovisno o djelomičnim procesima pokušavaju se rekonstruirati i opisati strategije planiranja, realizacije i revizije.
Keywords:
Article data in other languages: German