State-of-the-art article
Page 135 - 144

Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka)

Marija Znika
E-mail: marija.znika@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-2829
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Jezikoslovlje.17.135.Znika.pdf [ 0.23 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 7204 times
Abstract: U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavanja pridjeva kao atributa uz njih te nastanka imenskih skupina. Uloga se atributa svodi ili na otkrivanje kojega od invarijantnih ili varijantnih svojstava imenice bilo da je riječ o kakvoći ili kvantiteti njome izraženog sadržaja. Uz imenice velika raspona značenja uloga je atributa restriktivna: smanjujući im opseg, povećava im značenje. Znatna je i determinativna uloga atributa, posebice onoga izrečenog prikladnim pridjevom i pridjevnim vidom, u pokazivanju određenosti imenice koja je nositelj određenosti.
Keywords:
hrvatski jezik, pridjev, imenica, odnos, izricanje svojstva,
Article data in other languages: English