Original scientific article
Page 423 - 445

Tekst i slika u strateškom ramišljanju o jezičnom značenju

Marta Šarčanin
E-mail: marta.sarcanin@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1170-5033
Sveučilište u Zagrebu

Renata Geld
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1170-5033
University of Zagreb

Jezikoslovlje.20.3.423.Sarcanin_-_Geld.pdf [ 0.46 MB - English]
Download article
Downloaded 567 times
Abstract: Cilj je ovog istraživanja bio ispitati sposobnost strateškog razmišljanja o značenju kod govornika engleskoga kao drugog jezika. Od sudionika se tražilo uočiti potencijalnu smislenost 22 figurativna značenja engleskih fraznih glagola s topološkom česticom down, što je iznimno zahtjevan zadatak za govornike engleskog kao drugog jezika. U središtu nam je zanimanja bilo dvomodalno konstruiranje značenja, odnosno prikaz značenja riječju i slikom. Analizirali smo sadržaj odgovora te odnos dvaju modaliteta. Željeli smo utvrditi koji elementi su najistaknutiji, na koji način ulaze u međusobne odnose, te koja vrsta odnosa dominira. Od osobitog su nam interesa bile sastavnice fraznoga glagola – topološke i leksičke čestice. Rezultati su pokazali da su sudionici skloniji smislenost značenja fraznih glagola pripisati topološkim i leksičkim sastavnicama u svojim pisanim odgovorima. S druge strane, u crtežima su naglašenija figurativna značenja ponuđena u upitniku. Također je ustanovljeno da su tekstualni odgovori i crteži uglavnom povezani. U analizi odnosa korištene su Barthesove funkcije – relej i sidrište. Pokazalo se da je odnos tekstualnih odgovora i crteža najčešće imao relejnu funkciju, odnosno da je u odnosu teksta i slike značajnija bila uloga teksta.
Keywords:
Engleski frazni glagoli, strateško konstruiranje značenja, tekstualni prikaz, slikovni prikaz, relejna funkcija, sidrišna funkcija.,
Article data in other languages: English