Original scientific article
Page 475 - 485

Semiotika u reklamnim porukama: Dekodiranje slika

Mirza Džanić
E-mail: mirza.dzanic@untz.ba
Sveučilište u Tuzli

Jezikoslovlje.14.475.Dzanic.pdf [ 0.25 MB - English]
Download article
Downloaded 19541 times
Abstract: U okviru analize diskursa, semiotika istražuje kako znakovi predstavljaju pojave. U diskursu reklamnih poruka to naprimjer mogu biti želja, potreba, žudnja ili briga koju treba prebroditi. Rad se u tom smislu bavi prijelazom s denotativnog na konotativno značenje suvremenih reklamnih poruka tiskanih medija. Teza se zasniva na pretpostavci da se komuniciranje odvija putem kodiranja i dekodiranja poruka. Konotativno značenje, ostvareno putem upotrebe slike (naprimjer fotografirani model), predstavlja poruku koju je oglašivač htio poslati u cjelini. Reklamna poruka funkcionira na način da nam prikaže lako razumljivo mitsko značenje (fotografirani model kao znak ženske ljepote) zajedno s prikazanim, potencijalno dvoznačnim, znakom (ime parfema koji se reklamira) (Barthes 1972).
Keywords:
semiotika, tiskani oglasi, denotacija, konotacija, slika, dekodiranje,
Article data in other languages: English