State-of-the-art article
Page 193 - 214

Obilježavanje koordinacije u ovisnosnim bankama stabala

Daša Farkaš
E-mail: dfarkas@ffzg.hr
Filozofski fakultet Zagreb

Matea Filko
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U ovome ćemo radu prikazati na koji se način obilježava koordinacija, i koordinacija surečenica i koordinacija skupina (engl. phrases), u ovisnosnim bankama stabala. Banke stabala temelje se na ovisno...

Original scientific article
Page 255 - 279

Sa ili bez istog padeža: katalipsa prijedložne dopune u koordiniranim konstrukcijama

Ante Petrović
E-mail: anpetrov@m.ffzg.hr
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U radu se istražuju koordinirane konstrukcije s katalipsom prijedložne dopune (KPD-om) u hrvatskome, kao na ili oko kapka. Osnovno je istraživačko pitanje što uvjetuje mogućnost KPD-a. Ukrštavanje teo...

Original scientific article
Page 215 - 233

Nalaze li se primarni i sekundarni predikat u odnosu koordinacije?

Davor Krsnik
E-mail: dkrsnik@ffzg.hr
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U jedinoj monografiji u hrvatskome jezikoslovlju posvećenoj sekundarnim predikatima Peti (1979) predstavlja gledište da se sekundarni predikati uslijed sintaktičke neovisnosti s primarnim predikatom n...

State-of-the-art article
Page 435 - 473

Coordination throughout the history of Croatian orthography

Ermina Ramadanović
E-mail: eramadan@ihjj.hr
Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb

Mihaela Matešić
University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
Abstract: In contemporary linguistics, subordination and coordination are most commonly used in syntax, with co-ordination referring to independent clauses, and subordination to the dependent ones. In this pape...