State-of-the-art article
Page 289 - 302

Dijalektološki opis mjesnoga govora Paladina: prilog istraživanju buzetskih govora

Alvijana Klarić
E-mail: alvijana.klaric@skole.hr
Srednja škola Buzet

Luka Rašpolić
Srednja škola Buzet
Abstract: U radu se iznose fonološke i morfonološke značajke mjesnoga govora Paladina u Istri. Taj je govor dosad neistražen, a pripada buzetskomu ili gornjomiranskomu dijalektu čakavskoga narječja. Utvrđeno je...

Original scientific article
Page 347 - 356

Govor Voštena

Lina Pliško
E-mail: lplisko@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Sveučilište u Puli

Tatjana Ljubešić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Pazinski kolegij
Abstract: U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govora Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se značajke promatraju u kontekstu značajki jugozap...