Original scientific article
Page 211 - 228

The DP category in articleless Slavic languages

Borivoje Petrović
E-mail: borivoje@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7003-5303
Faculty of Education, Sombor, University of Novi Sad
Abstract: This article deals with the existence of a DP layer on the top of NP. Based on evidence presented, (Left Branch Extraction, Zwicky’s test, Boškovi,s Generalization, Noun/Pronoun Assymetries, Status of...

Original scientific article
Page 245 - 261

NP–pomicanje i posvojni genitiv

Branko Kuna
E-mail: bkuna@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4436-3749
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Abstract: U članku se raspravlja o mjestu genitiva u izgradnji složenih NP te posebice o odnosu s drugim konkurentnim sintaktičkim sredstvima. U žarištu istraživanja, u kojem su primijenjene neke od modularnih ...