State-of-the-art article
Page 171 - 193

Autosegmentna fonologija i naglasak

David Mandić
E-mail: davidmandic@hotmail.com
Abstract: Članak se bavi primjenom autosegmentne fonologije u akcentologiji. Počinje kratkim opisom toga pristupa te osvrtom na njegovu primjenu u proučavanju nekih jezičnih činjenica koje nisu povezane s nagla...