Original scientific article
Page 147 - 158

Kosubordinacija u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
E-mail: rmatasov@ffzg.hr
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: Osim koordinacije, u kojoj su povezane sintaktičke strukture posve neovisne jedna o drugoj, i subordinacije, u kojoj jedna sintaktička struktura čini konstituentu unutar druge strukture, gramatika ulo...