Original scientific article
Page 153 - 171

Pragmatički i značenjski elementi frazema u tekstnoj vrsti intervju

Leonard Pon
E-mail: lepon@public.carnet.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Ivana Jozić
Faculty of Philosophy, University of Osijek

Alisa Rakovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Abstract: Temeljna okosnica ovoga rada su pragmatički i značenjski elementi frazema u intervjuima. Obrađeni korpus potječe iz hrvatskih i bosanskohercegovačkih tjednika. Istraživanje se odnosi na frazem u užem ...