Original scientific article
Page 133 - 151

TCM i CIT – dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?

Darko Matovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Goran Tanacković Faletar
Faculty of Philosophy, University of Osijek
Abstract: Ovaj članak bavi se prirodom odnosa teorije konceptualne metafore i teorije konceptualne integracije, dviju naizgled konkurentskih teorija nastalih u okvirima kognitivne lingvistike. Pritom se pokušav...