Original scientific article
Page 227 - 252

Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Vesna Bjedov
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
University of Zagreb
Abstract: Govornici hrvatskoga jezika razlikuju se u proizvodnji pojedinih riječi ili gramatičkih kategorija u svojemu idiomu u odnosu na hrvatski standardni jezik. U ovomu će se radu istražiti kako učenici na ...

Original scientific article
Page 39 - 63

Mjesni govor Blaževaca u svjetlu pripadnosti zapadnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta

Marina Marinković
E-mail: mvalencic@hazu.hr
Zavod za lingvistička istraživanja, HAZU
Abstract: Selo Blaževci smješteno je na razmeđi dvaju poddijalekata kajkavskoga goranskog dijalekta. Iako je u dosadašnjim radovima hrvatskih dijalektologa svrstavan u zapadni poddijalekt, ovaj mjesni govor još...

Original scientific article
Page 347 - 356

Govor Voštena

Lina Pliško
E-mail: lplisko@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Sveučilište u Puli

Tatjana Ljubešić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Pazinski kolegij
Abstract: U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govora Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se značajke promatraju u kontekstu značajki jugozap...

Original scientific article
Page 539 - 554

Fonološko-morfološke osobenosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća

Boris Kuzmić
E-mail: bkuzmic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
Sveučilište u Zagrebu

Danijela Šivak
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
University of Zagreb
Abstract: U članku autori se bave istraživanjem jezika turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća. Jezična raščlamba provodi se na dvadeset osam tekstova. Posebna se pažnja posvećuje usporedbi jezika s jez...