Original scientific article
Page 347 - 356

Govor Voštena

Lina Pliško
E-mail: lplisko@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Sveučilište u Puli

Tatjana Ljubešić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Pazinski kolegij
Abstract: U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govora Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se značajke promatraju u kontekstu značajki jugozap...