Original scientific article
Page 95 - 106

Čega se vrag boji i od čega bježi? O dvama frazemima hrvatskoga i ruskog jezika

Željka Fink
E-mail: zfink@ffzg.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract: U članku se analiziraju dva hrvatska i ruska poredbena frazema jednake strukture i značenja: bježati od koga, od čega kao vrag od tamjana te bojati se koga, čega kao vrag tamjana. Promatra se njihova ...