State-of-the-art article
Page 215 - 233

Gramatika dijaloga: teorijski prikaz

Klara Bilić Meštrić
E-mail: kbilicmes@hrstud.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0686-4147
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: Ovaj rad nastoji prikazati teoriju gramatike dijaloga njemačkog lingvista Franza Hundsnurschera. U prvom dijelu rada predstavljeni su osnovni pojmovi i postavke gramatike dijaloga, njezin odnos prema ...