Izvorni znanstveni članak
Str. 269 - 282

Jesu li mađarski lažni objekti zaista lažni?

Annamária Bene
E-mail: bene.a@eunet.rs
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9726-5261
Univerzitet u Novom Sadu

Jezikoslovlje.15.269.Bene.pdf [ 0.22 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 615 puta
Sažetak: Cilj ovoga rada bio je proučiti sintaktičke odlike mađarskih imenskih fraza kojima se dodjeljuje uloga akuzativa, tj. konstituenta u svjetskoj lingvistici poznatog kao “lažni” rezultativ, ili ponekad lažni objekt. Analizom se otkrilo da se taj konstituent, koji se pojavljuje u rezultativnim konstrukcijama izvedenima iz neergativnih glagola, ponaša sasvim jednako kao pravi, odnosno direktni objekt, npr. pojavljuje se na položaju specifikatora u glagolskoj frazi, uzima akuzativ kao padež i funkcionira kao argument na kojem se odvija čin izražen glagolom. Zbog ovih specifičnih sintaktičkih odlika, u radu se predlaže da se analizirani nekategorizirani sintaktički element nazove ‘honorarnim’ objektom.
Ključne riječi:
mađarski, lažni objekt, rezultativna konstrukcija, neergativni glagoli,
Podaci na drugim jezicima: Engleski