Izvorni znanstveni članak
Str. 7 - 35

KOGNITIVNA TEORIJA METAFORE I ANALIZA FRAZEMA

Dmitrij Dobrovol’skij
E-mail: dmitrij.dobrovolskij@assoc.oeaw.ac.at
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4531-6968
Russian Academy of Sciences, Institute of Russian Language, Department of Experimental Lexicography, Moscow

Elisabeth Piirainen
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4531-6968

Jezikoslovlje_1_.06.1.015.Dobrovolskij_Piirainen.pdf [ 0.27 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 11596 puta
Sažetak: U ovom se radu ispituje u kojoj se mjeri metode analize razvijene u okviru kognitivne teorije metafore (CTM - Cognitive Theory of Metaphor) mogu primijeniti na analizu frazema. Konvencionalizirane figurativne metafore, a tako i frazemi, imaju različitu funkciju i različitu kognitivnu i komunikacijsku vrijednost u odnosu na nove metafore. Frazemi znatno manje doprinose strukturiranju nestrukturiranih situacija, već prenose različite vrste znanja koja su akumulirali tijekom svojega postojanja u jeziku. Ono što je uz kognitivnu teoriju metafore nužno je teorija koja je posebno osmišljena kako bi se opisale nepravilnosti frazema. Ovaj je rad doprinos razvoju takve teorije.
Ključne riječi:
analiza frazema, teorija konvencionalnih figurativnih izraza, kognitivna teorija metafore, konceputalna metafora, kulturološka semiotika, kulturološko znanje, simboličko značenje,
Podaci na drugim jezicima: Engleski