Izvorni znanstveni članak
Str. 539 - 554

Fonološko-morfološke osobenosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća

Boris Kuzmić
E-mail: bkuzmic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
Sveučilište u Zagrebu

Danijela Šivak
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
University of Zagreb

Jezikoslovlje.18.539.Kuzmic_-_Sivak.pdf [ 0.39 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 549 puta
Sažetak: U članku autori se bave istraživanjem jezika turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća. Jezična raščlamba provodi se na dvadeset osam tekstova. Posebna se pažnja posvećuje usporedbi jezika s jezikom turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata 16. stoljeća kako bi se utvrdile tendencije u fonološkome i morfološkome razvoju. Fonološka i morfološka raščlamba pokazuje većinsku pripadnost tronarječnomu (hibridnomu), a manju kajkavskomu hrvatskom književnom jeziku.
Ključne riječi:
Turopolje, povijesni dokumenti, fonologija, morfologija, 17. stoljeće, kajkavski hrvatski književni jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski