Izvorni znanstveni članak
Str. 841 - 865

Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom u hrvatskom, ruskom i njemačkom jeziku

Branka Barčot
E-mail: bbarcot@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9837-4857
Sveučilište u Zagrebu

Jezikoslovlje13.841.Barcot.pdf [ 0.18 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1484 puta
Sažetak: Predmet su ovoga rada hrvatski, ruski i njemački frazemi s pojedinim metalima kao kompo-nentom. Metali su najrasprostranjenija skupina kemijskih elemenata u prirodi, ali i najraspros-tranjenija vrsta materijala koje su razne civilizacije upotrebljavale tijekom povijesti. Unatoč tome u frazeologiji se triju proučavanih jezika kao komponente pojavljuju samo sljedeći metali: zlato, željezo, živa, olovo i srebro. Cilj je ovoga rada pokazati u kojoj je mjeri sim-bolika navedenih metala utjecala na stvaranje frazeološkog značenja, a potom ispitati postoje li semantički ekvivalentni frazemi s navedenim komponentama u hrvatskom, ruskom i nje-mačkom. Kroz primjere upotrebe prikupljenih frazema u kontekstu ukazuje se na sličnosti i razlike njihovoga značenja u trima jezicima. Analizom prikupljenog frazeološkog korpusa u jezičnom trokutu pokušat će se dati odgovor na pitanje u kojoj se mjeri osobitosti nacionalnih kultura podudaraju, a u kojoj se razlikuju.
Ključne riječi:
hrvatska frazeologija, ruska frazeologija, njemačka frazeologija, metali kao frazeološka komponenta, frazeološki ekvivalenti,
Podaci na drugim jezicima: Engleski