Izvorni znanstveni članak
Str. 101 - 123

Slavenski genitiv u hrvatskome jeziku

Diana Stolac
E-mail: diana.stolac@ri.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3014-8386
Sveučilište u Rijeci

Jezikoslovlje.18.101.Stolac.pdf [ 0.38 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1185 puta
Sažetak: Bliži je objekt u hrvatskome jeziku objekt u akuzativu ili genitivu koji je akuzativom zamjenjiv. Dva su bliža objekta u genitivu: partitivni i slavenski genitiv. Uvjet za slavenski genitiv je da je predikatni glagol prelazan, a rečenica preoblikovana nijekanjem. Slavenski je genitiv, dakle, ostvariv samo u zanijekanim rečenicama i u njima je sinoniman s akuzativom, dok je u jesnoj rečenici u bliži objekt isključivo u akuzativu.
Ključne riječi:
slavenski genitiv, bliži objekt, hrvatska sintaksa, engleska sintaksa,
Podaci na drugim jezicima: Engleski