Prikaz knjige
Str. 148 - 154

Goranka Blagus Bartolec, Katarina Cvijanović, Ivana Matas Ivanković i Perina Vukša Nahod, Rječnik velikoga i maloga početnog slova. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2022.

Fran Katarinčić
E-mail: fran.katarincic@ffri.uniri.hr
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8030-5227
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10._FINAL_Jezikoslovlje_24-1_Katarincic.pdf [ 0.26 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 23 puta
Sažetak:
Ključne riječi: