Izvorni znanstveni članak
Str. 339 - 359

Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama?

Matea Birtić
E-mail: mbirtic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5927-782X
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Jezikoslovlje.17.339.Birtic.pdf [ 0.34 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 4186 puta
Sažetak: U radu se pridjevni testovi događajnosti koje su formulirale I. Roy i E. Soare 2014. primjenjuju na odglagolske imenice tvorene sufiksom -ač u hrvatskome jeziku. Testovi su primijenjeni na instrumentne, dispozicijske i epizodične imenice. Premda imenice na -ač koje znače instrumente na određeni način tvore izdvojenu skupinu, neki jezični dokazi iz hrvatskoga govore u prilog dvodiobi svih agentivnih imenica na epizodične i dispozicijske koju su predložili Alexiadou i Schäfer (2010).
Ključne riječi:
tvorba riječi, semantika, imenice na ač, događajnost, pridjevni testovi događajnosti,
Podaci na drugim jezicima: Engleski