Izvorni znanstveni članak
Str. 575 - 616

Konceptualizacija PSIHIČKE NESTABILNOSTI u hrvatskome jeziku

Ivana Čizmar
E-mail: ivanacizmar@yahoo.com
Đakovo

Jezikoslovlje.17.575.Cizmar.pdf [ 0.48 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1213 puta
Sažetak: Ovaj članak istražuje na koji se način konceptualizira PSIHIČKA NESTABILNOST u hrvatskome jeziku unutar postavki kognitivne lingvistike: metaforom, metonimijom, predodžbenim shemama i kulturnim modelima. Metaforični su jezični izrazi podijeljeni u pet glavnih kategorija koje su temeljne u analizi motivacije. U analizi se posebno ističe kategorija GLAVE kao lokacija PSIHIČKE (NE)STABILNOSTI u kulturi zapadne tradicije (hrvatskome jeziku). U analizi se ističe i predodžbena shema RAVNOTEŽE, odnosno metonimijski odnos NERAVNOTEŽA ZA PSIHIČKU NESTABILNOST kao i NEPROTOTIPNO PONAŠANJE (kao posljedica PSHIČKE NESTABILNOSTI). Najveći se intenzitet PSIHIČKE NESTABILNOSTI pokazao metaforičnim jezičnim izrazima iz kategorije ČOVJEK.
Ključne riječi:
metafora, metonimija, predodžbene sheme, kulturni modeli, PSIHIČKA NESTABILNOST,
Podaci na drugim jezicima: Engleski